Добавлен новый оффер Пантогор - гель для суставов БУРЖ

Уважаемые вебмастера!

 

Добавлен оффер Пантогор - гель для суставов БУРЖ!

 

Описание оффера:

Цель: Подтверждённая заявка VN
Оплата действия: до 798 руб.
Цена товара: 1000 VND
График работы Call-center: 24/7/365


Доп. инфо: Запрещено использовать: фейковые аккаунты государственных учреждений; гербы и прочую символику государственных учреждений; текст с упоминанием государственных учреждений и официальных представительств.


Описание:
Dầu hắc mai biển đã được các dân tộc xứ Sibiri sử dụng trong nhiều thế kỷ. Nhờ dầu hắc mai biển cư dân Sibiri, thậm chí ở tuổi 70 vẫn đi săn gấu, vẫn đủ sức đi bộ hàng chục km ở rừng Taiga. Những nghiên cứu khoa học đã làm sáng tỏ rằng, trong dầu hắc mai biển Sibiri chứa vitamin C nhiều gấp 20 lần so với cam và chanh, và ngoài ra nó còn giàu các chất thiên nhiên đặc biệt như glycosid và flavonoid, giúp phục hồi các mô ở cấp độ tế bào.

 

Подробную информацию можете узнать на странице оффера или у Вашего персонального менеджера.  

 

Хорошего трафика ;)

Leadtrade.ru